Revista TRETZEVENTS. Clotilde, la gallina surrealista